PM3219 Sælges:

Der er fejl i Input att. for både kanal A og B. Fejlen er tilsyneladende dårlig forbindelse i drejeomskiftere da fejlen kan fjernes ved at "ruske" lidt i knapperne.

 

Billede af fosforbelægning "så man kan se at belægningen ikke skaller af eller er brændt".

 

 

Til Startsiden

Opdateret d.231005 PNP