Simpel IB-Metaldetektor.

Diagram.

Beskrivelse:
En meget simpel metaldetektor med en rimelig god følsomhed. I denne konstruktion benyttes et princip der kaldes Induktion Balance "IB" og elektronikken er bygget så der kun gives signal når søgehovedet pasere over et stykke metal, det giver den fordel at man ikke behøver at justere hvis jordrens indhold af mineraler ændre sig.
Konstruktionen har følsomhed nok til at den kan "mærke" en 5Kr. på 20cm's afstand når den er rigtigt justeret.
Som højtaler kan en SM2-B buzer "+ledningen sættes til GND og -ledningen til output" eller en enden pizoelektrisk højtaler bruges.

Funktion:
Metaldetektoren funkgere ved at der udsendes magnetisk felt fra TX-spolen (ca. 38Khz.) RX-spolen placeres så den overlapper en del af TX-spolen, hvis det gøres rigtigt kommer der slet ikke noget signal ud af RX-spolen, "i denne konstruktion bruger vi ikke en regtig nuljustering" når der kommer et stykke metal i nærheden af spolerne vil der komme et signal ud af rx-spolen, dette signal forstærkes op og ensrettes og bruges til at styre en VCO (4046) så der kommer et hørbart output.

Komponent liste:

R1,2,8 10K  
R3 330  
R4 10  
R5,10 47K  
R6,7,11,13 1K  
R9,12 100K  
     
P1 50K Multiturn
     
C1,2,4,5,7,9 100n  
C3,6,8,10 1u / 25V  
C11 1n  
C12 10u / 25V  
     
D1,2 1N4148  
     
Q1,2,3 BC547  
     
IC1 4046  
     

 

Konstruktion af søgehovedet:
Søgehovedet består at to ens spoler og en plade af et ikke ledende materiale "plast, træ, glasfiber", det bedste resultat opnår man med en tyk glasfiber plade.
Pladens mål skal være CA. 20cm. i diameter eller 20*20cm. hvis du laver den firkantet.


De to spoler der skal bruges er ens, og vikles med en diameter på 14cm. med en tråd på 0,2mm. der skal være 30 viklinger."Du skal bruge ca. 26,4meter". Den nemmeste måde at lave en spoleform på til dette formål er at tegne en cirkel på en træplade og slå nogle små søm i. Se billede.
Når spolen er viklet er det en fordel at binde noget tråd "Fiskesnørre" på spolen så den holder sin form.

Nu skal spolerne formes, formen er som et D Se billede.

Den spole der skal være TX-Spole limes fast på pladen, den anden skal ikke limes fast før man er klar til at justere hele konstruktionen.

Justering:
For at justere konstruktionen skal du bruge et DC-Voltmeter med stor indgangs modstand ">1Mohm", voltmeteret monteres over C7, og konstruktionen forsynes med 12,0V-DC.
Nu bliver det svært, du skal flytte RX-Spolen så den overlapper TX-Spolen, nu flytter du rx-spolen meget langsomt indtil at du måler den mindste spænding over C7, nu limer du den runde del af RX-Spolen fast, når limen er tør skal du finjustere spolerne, det gøres ved ændre størrelsen af overlappet, når overlappet har den regtige størrelse måler du 1,5V-DC over C7, resten af spolen limes lidt af gangen hvor man hele tiden holder øje med de 1,5V.

Her kan du se ca. hvordan spolerne skal plaseres.Jeg behøver vel ikke at sige der ikke må være metal i nærheden af spolerne under justering.

Det sidste der skal justeres er P1, juster den til den ønskede tone.

Billede fra test af konstruktionen.Til start side.

Opdateret d.16-10-2002 KL.183230