Modifikation af Panasonic TX-25W3E / TX-28W3E

Fra TDA8175 til TDA8172

1 Udskift defekt TDA8175 med TDA8172
2 Afmonter R566 (4,7K)
3 Monter en 3,3K modstand mellem pin 1 på TDA8172 og den lodde ø der har forbindelse til den store blikdåse hvor R566 sad.
4 Monter en 10K modstand fra stel til pin 7 på TDA8172
5 Monter en 10K modstand fra +5V til pin 7 på TDA8172 (+5V kan findes ved den store blikdåse)
6 Tænd fjernsynet, hvis det er nødvendigt at justere højden på billedet kan der gøres det i service menuen eller ved at ændre lidt på 3,3K modstanden (Større modstand giver mindre højde).

 

 

Modification of Panasonic TX-25W3E / TX-28W3E

From TDA8175 to TDA8172

1 Replace defect TDA8175 with TDA8172
2 Remove R566 (4,7K)
3 Mount a 3.3K resistor from pin 1of the TDA8172 to the (now free) pad of R566 with connection to the large screening can.
4 Mount a 10K resistor from ground to pin 7 of TDA8172
5 Mount a 10K resistor from +5V to pin 7 of TDA8172. +5V is present near the large screening can.
6 Turn on the TV. If necessary, the height of the picture can be adjusted through the service menu or by adjusting the value of the 3.3K resistor slightly (lager value = smaller height)

 

Tak for oversættelsen Anders F.

 

 

 

 

Til startsiden.

Opdateret d.17-05-05 PNP